Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Fázy projektu (Milestones)

Fázy projektu (Milestones) poukazujú na dôležité fázy a momenty projektu (napr. dodanie obsahu, príprava drôtových modelov, návrh úvodnej stránky, dokončenie produkcie, výstupová kontrola atď.). Pri každej fázi je uvedená zodpovedná osoba.

Fázy projektu sa podľa stavu delia na:

  1. oneskorené
  2. nadchádzajúce
  3. vykonané

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna