Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Krea Kitchen: moduly do redakčného systému z našej kuchyne

Už v krátkej dobe otvárame našu "kuchyňu" pre širokú komunitu používateľov redakčného systému ExpressionEngine. V Krea Kitchen, ako sme túto sekciu nazvali, budeme ponúkať nami vyvinuté moduly a rozšírenia do tohto populárneho redakčného systému.

Od momentu, kedy sme začali používať redakčný systém ExpressionEngine, vytvorili sme desiatky modulov a rozšírení. Keďže nám tieto už dlhšiu dobu nečinne odpočívali na našich diskoch (a častokrát sme sami strácali prehľad o tom, čo všetko to vlastne máme), rozhodli sme sa oprášiť, upraviť a sprístupniť ich pre širokú verejnosť.

Aby sme oživili ExpressionEngine scénu, ktorej dominujú predovšetkým technické typy, rozhodli sme sa pre každý modul vytvoriť jeho vlastnú identitu. Okrem krea®tívnych názvov tak dostane každý modul aj jedinečný vizuál. Náhľad jedného z nich, ukrývajúceho sa pod tajomným názvom Krea CandyJar, môžete vidieť na obrázku vyššie.

Podľa náročnosti modulov budeme tieto ponúkať zadarmo, prípadne za symbolický poplatok. Prvé lastovičky môžete očakávať už počas tohto leta.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna