Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Pekné písmo na webe

V rámci updatu kreáckeho webu sme okrem nových referencií prešli na nový systém zobrazovania nesystémových fontov. Namiesto pôvodného sIFR sme prešli na oveľa lepší @font-face generátor od Font Squirrel.

Nesystémové fonty v skratke

Štandardne je možné na webových stránkach zobrazovať len systémové fonty - teda tie, ktoré máte umiestnené a aktivované vo vašom počítači. Ak by ste chceli na stránke zobraziť fonty, ktoré nie sú štandardne dodávané so systémom, narazíte na problém. Podobný problém sme mali aj na našom webe pri zobrazovaní titulky, ktorá používa neštandardný font.

sIFR

Dlhú dobu sme tento problém riešili použitím technológie sIFR, ktorá texty, ktoré sme chceli zobraziť neštandardným fontom, zobrazila prostredníctvom Flash-u. Použitie sIFR nebolo obzvlášť náročné (aj keď konfigurácia parametrov písma občas štrajkovala), nevýhodou však bola rýchlosť zobrazenia a kompatibilita na mobilných zariadeniach, ktoré nepodporujú Flash. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli nájsť lepšiu alternatívu, ktorá by Flash nahradzovala novším a čoraz populárnejším JavaScriptom.

@font-face od Font Squirrel

Po testovaní niekoľkých technológií sme vybrali jednoznačného favorita - @font-face generátor od Font Squirrel. Okrem maximálnej kompatibility (iPhone, iPad a dokonca aj staručký IE 5.5), @font-face generátor vyniká predovšetkým rýchlosťou zobrazenia textu. Generátor dokáže v blesku sekundy zobraziť aj celú stranu textu zobrazenú neštandardným písmom.

Pekné fonty na stránke - pre našich klientov

Vďaka super jednoduchému nasadeniu a rýchlemu zobrazovaniu budú webové stránky s elegantnými a neštandardnými fontami oveľa dostupnejšie aj pre našich klientov (minimálne do doby, kedy v plnej svojej kráse nastúpi HTML5).


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna