Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Predstavenie klientskej zóny

Klientská zóna je webové rozhranie dostupné, ktoré slúži na zjednodušenie komunikácie medzi zákazníkmi a členmi Krea tímu. Do klientskej zóny je možné sa prihlásiť na tejto adrese - prihlasovacie údaje použite tie, ktoré sme vám zaslali emailom.

Výhodou klientskej zóny je predovšetkým:

  • jednoduchá komunikácia cez internetový prehliadač alebo email
  • archivovanie všetkej komunikácie - aj niekoľko rokov po ukončení projektu
  • sledovanie termínov a hlavných vývojových fáz projektu (tzn. Milestones)
  • sledovanie úloh projektu (tzn. To-do's)
  • zdieľanie projektových dokumentov, obrázkov, náhľadov, podkladov atď.
  • emailové a RSS notifikácie o každej správe zadanej do klientskej zóny
  • možnosť prístupu ľubovoľného počtu užívateľov

Používateľská (mini) príručka


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna