Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Správy (Messages)

Správy (Messages) sú miestom, v ktorom prebieha a zaznamenáva sa komunikácia medzi všetkými osobami zúčastnenými na projekte. V správach je možné publikovať informácie, dokumenty a obrázky týkajúce sa projektu.

Zoznam Správ

1. jednotlivé správy sú v zozname uložené chronologicky
2. správy môžu okrem textu obsahovať aj ľubovolné súbory (obrázky a dokumenty)
3. novú správu môžete pridať kliknutím na tlačidlo Post a new message
4. pre lepšiu prehľadnosť odporúčame prepnúť na tabuľkový výpis správ (List view)

Pridanie novej Správy

1. Ku každej správe môžete priložiť ľubovolný súbor
2. Pred pridaním správy vám odporúčame vybrať užívateľov, ktorí budú na novú správu upozornení emailom

Komentáre a notifikácie

Užívatelia môžu k jednotlivým správam pridávať pripomienky a súbory vo forme komentárov. O pridaní nového komentáru budú upozornení všetci užívatelia zaradení v notifikáciách danej správy.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna