Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Úlohy (To-do’s)

Stránka Úlohy (To-do's) slúži k zaznamenávaniu a sledovaniu projektových úloh pridelených jednotlivým členom tímu.

  1. úlohy sa zaraďujú do Zoznamov úloh (To-do lists)
  2. zoznamy úloh obsahujú úlohy pridelené konkrétnym členom tímu
  3. dokončené úlohy sa zobrazujú v spodnej časti zoznamu úloh

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna