Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Grafický návrh e-shopu s hudobnými nástrojmi a ozvučovacou technikou

Pre spoločnosť MediaTech, lídra v oblasti predaja hudobných nástrojov a ozvučovacej techniky, sme na doméne zvuk.sk navrhli IA a UI e-shopu.

MediaTechMediaTech

Cieľ

Cieľom projektu bolo vytvoriť moderný a prehľadný e-shop, ktorý umožní návštevníkom (amatérskym hudobníkom, profesionálom a firmám) pohodlný nákup hudobných nástrojov a ozvučovacej techniky. Jednou z hlavných požiadaviek klienta bolo navrhnúť navigáciu, ktorá umožní rýchlu orientáciu v širokom sortimente e-shopu.

Popis riešenia

Hlavnú požiadavku klienta - prehľadnú a intuitívnu navigáciu - sme vyriešili rozdelením navigácie na hlavnú a postrannú. Hlavná navigácia odkazuje na oddelenia e-shopu (napríklad štúdio, ozvučovanie, konferenčné systéme). V postrannej navigácii sú zobrazené produkty, ktoré patria do vybraného oddelenia e-shopu. Do tretice sme v hornej časti úvodnej stránky e-shopu umiestnili bannery, ktoré užívateľa nasmerujú na interaktívny selektor produktov podľa jeho zamerania (amatér, profesionál alebo nákupca / firma).

Layout e-shopu, ako aj použité grafické prvky sme zvolili tak, aby e-shop pôsobil čistým a prehľadným dojmom, a vynikli v ňom produkty a produktové kategórie (oddelenia e-shopu). Celkový dizajn sme spestrili jemne gradovanými grafickými prvkami, bannermi a predovšetkým výrazným grafickým pozadím (v kreáckom štýle).

Agentúra Krea v tomto projekte vystupovala ako dodávateľ kreatívy a webových šablón (html/css) pre klienta. Samotnú implementáciu a realizáciu nami navrhutých funkcií a navigácie zabezpečila spoločnosť Llarik.

Pár slov o klientovi

MediaTech je inovatívna hi-tech spoločnosť, ktorá si dlhodobo udržiava poprednú pozíciu na slovenskom trhu zvukovej techniky. Spoločnosť vznikla v roku 1994 ako jedna z troch partnerských spoločností MediaTech Group, ktoré pôsobia aj na území Nórska a Českej republiky. Spoločnosť vznikla s cieľom dovážať kvalitnú audio techniku, na slovenskom trhu sa však etablovala aj v oblasti inštalácií a profesionálnych riešení. Inštalácie spoločnosti MediaTech môžete nájsť v takmer každej spoločenskej oblasti: rozhlasových a televíznych štúdiách, nahrávacích štúdiách, kultúrnych inštitúciách, štátnych a finančných inštitúciách, divadlách a školách. Viac sa o aktivitách spoločnosti dozviete na stránkach Mediatech.sk.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna