Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Ponuka komplexných lesnícko-drevárskych služieb na webe

Cieľom projektu bolo vytvoriť modernú prezentáciu slovenskej, lesnícko-drevárskej firmy a predstaviť jej produkty a služby.

Jurovcik.sk

Popis riešenia

Spomenuté ciele projektu sme sa snažili riešiť výraznými dizajnovými prvkami a názornými, početnými fotogalériami. Pre zvýšenie informatívnej hodnoty bola webová prezentácia naplnená kvalitným obsahom, vďaka čomu dokáže návštevníka informovať a osloviť.

Jurovcik.sk - o lese a jeho produktoch

JUROVČÍK je dynamická rodinná firma, ktorá realizuje svoje aktivity v lesnícko-drevárskej sfére. V tejto oblasti pôsobí s dlhoročnou tradíciou a získané vedomosti a skúsenosti využíva pre efektívny a šetrný prístup k prírode. JUROVČÍK ponúka širokú škálu lesnícko-drevárskych služieb a produkty—drevo, rezivo a lesnú techniku.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna