Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Redesign webu celoslovenskej siete moderných polikliník ProCare

Pre sieť polikliník ProCare sme vytvorili moderné webové sídlo, ktoré prehľadne prezentuje širokú ponuku produktov ProCare.

ProCare.skProCare.sk

Ciele projektu

Cieľom projektu bolo vytvoriť modernú a prístupnú webovú prezentáciu polikliník a medicínskych zariadení, ktorá bude informovať (potencionálnych) zákazníkov o možnostiach, ktoré im sieť ProCare ponúka. Ďalším cielom redesignu bolo zvýšiť pomer objednávok na vyšetrenie z internetu, čím by sa znížili požiadavky na call-centrum. V neposlednom rade by mala webová prezentácia priniesť nových zákazníkov, a zvýšiť tiež počet prihlásení na Bezplatnú prvú konzultáciu.

Popis riešenia

Kompletne redesignovaná prezentácia ProCare.sk bola obohatená o interaktívne call-to-action prvky, ktoré ponúkajú návštevníkovi presne to, čo v danej chvíli potrebuje. Progresívnym prvkom na webe sú tiež tooltipy, ktoré návštevníka rýchlo informujú o dôležitých informáciách a zvyšujú tak použiteľnosť webu.

Na webovú prezentáciu sme nasadili redakčný systém, ktorý umožňuje takmer úplnú správu každej sekcie či parametru webu. Nasadením redakčného systému sa tiež centralizovali mnohé z užitočných zoznamov (napr. zoznam lekárov), ktoré sa pri zmene automaticky publikujú na všetkých potrebných miestach webu, vrátane interaktívnych formulárov. Zníži sa tak nielen chybovosť pri zadávaní informácií na web, ale predovšetkým čas potrebný k aktualizácii webu.

ProCare - moderná poliklinika s moderným webom

ProCare je prvá sieť moderných polikliník na Slovensku, ktorá pacientom prináša nový prístup v ambulantnej zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia. Výhodami ProCare sú predovšetkým kvalitná zdravotná starostlivosť, vysoká odbornosť lekárov, proklientský prístup a moderné štandardy starostlivosti a poskytovania služieb. Ak hľadáte partnera pre celoročnú zdravotnú starostlivosť či spoľahlivého odborníka pre komplexné preventívne prehliadky, ProCare.sk je jedinou adresou, ktorú si potrebujete zapamätať.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna