Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Uživateľské rozhranie pre Elektronické služby samospráv

Pre systém Elektronických služieb samospráv vyvíjaný a nasadzovaný spoločnosťou ISOMI, a.s. sme vytvorili návrh moderného a prehľadného užívateľského rozhrania.

UI pre samosprávuUI pre samosprávu

Poskytnuté služby

Pri navrhovaní užívateľského rozhrania sme použili neutrálne farby, aby toto príliš nekontrastovalo s inými aplikáciami eGovernmentu. Na rozdiel od minimalistického a až funkcionalistického vzhľadu eGovernmentu sme však u grafického prevedenia aplikácie Elektronických služieb samospráv použili moderné, vzdušne rozložené prvky s gradovanými elementami a doplnené príjemnými, mierne vystupujúcimi ikonkami.

Okrem užívateľského rozhrania sme pre systém Elektronických služieb samospráv vytvorili aj jednoduché logo, ktoré systému dodáva vlastnú identitu.Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna