Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Webová prezentácia pre poradenskú spoločnosť Knowerce Consulting

Cieľom projektu bolo vytorenie webovej prezentácie pre spoločnosť Knowerce consulting, pôsobiacej v oblasti knowledge manažmentu. Nová webová prezentácia by mala návštevníkom ponúknuť prehľad o poskytovaných službách a riešeniach.

Knowerce.sk

Popis riešenia

Pre zunikátnenie webovej prezentácie sme vytvorili ručne kreslené ilustrácie, ktoré plynule prechádzajú do plastických 3D modelov. Webová prezentácia je umiestnená v redakčnom systéme, ktorý si vo svojej réžii spravuje sám klient.

Knowerce.sk - Uvoľnite priestor inováciám

Spoločnosť Knowerce consulting sa zaoberá poradenskými a lektorskými službami z oblasti podnikania. Medzi ponúkané služby patrí znalostný manažment, inžinierstvo komunít, nové modely podnikania a školenia. Použitý CMS ExpressionEngine dovoľuje všetky sekcie stránky manažovať, dopĺňať a aktualizovať.

Webovú prezentáciu spoločnosti nájdete na adrese knowerce.sk.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna