Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Webové sídlo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti ZSVS.sk

Cieľom redesignu webovej prezentácie ZSVS.sk bolo modernizovať zastaralý web a nasmerovať požiadavky zákazníkov z rôznych lokalít západného Slovenska na správne zákaznícke stredisko.

ZSVS.sk

Popis riešenia

Webovú prezentáciu ZSVS.sk, ladenú do modrých, korporátnych farieb, sme umiestnili na pútavé grafické pozadie meniace sa podľa typu stránky alebo obdobia. Vďaka tomuto rozloženiu si webová prezentácia zachováva čistotu a prehľadnosť, no zároveň pôsobí pekne a moderne.

Pre smerovanie zákazníckych požiadaviek na správne stredisko sme na stránky umiestnili lokalizátor, ktorý overí miesto alebo obec zákazníka a na základe výsledku zobrazí relevantné informácie alebo kontaktné údaje. Overovač lokality, ako aj ďalšie funkcie správy obsahu, sú realizované prostrednícvom nami nasadeného redakčného systému.

Predstavenie

Západoslovenská vodárenská spoločnosť je dodávateľ pitnej vody pre Západoslovenský región. Okrem výroby a dodávky pitnej vody sa Západoslovenská vodárenská spoločnosť zaoberá čistením a odvádzaním odpadových vôd, stavebno-montážnymi prácami, laboratórnou a vyjadrovacou činnosťou.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna