Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Accesskey

Acceskeys (alebo oddelene access keys) sú klávesové skratky, ktoré umožňujú užívateľom rýchlejší pohyb v navigácii webstránky - použitím klávesnice.

Použitím html príkazov je možné klávesové skratky zapracovať priamo do webových stránok, vďaka čomu je možné tieto následne ovládať priamo z klávesnice.

Aktivácia klávesových skratiek je na jednotlivých internetových prehliadačoch mierne odlišná, odporúčame vám preto naštudovať si ju napríklad na Wikipédii.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna