Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Backlinks (spätné odkazy)

Backlinks (spätné odkazy) sú odkazy z iných stránok smerujúce na vlastnú stránku. Napríklad, odkaz na stránku www.krea.sk umiestnený na portáli eFocus.sk je pre Krea spätným odkazom.

Cielené budovanie spätných odkazov (linkbuilding) je spôsob, ako je možné dosiahnuť lepšie umiestnenie stránok vo vyhľadávačoch. Počet a kvalita spätných odkazov priamo ovplyvňujú hodnotenie stránky vyhľadávačmi a ovplyvňujú jej pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania.

Existujú viaceré možnosti budovania spätných odkazov. Medzi hlavné patrí - manuálna registrácia do katalógov, výmena odkazov medzi webmi, publikovanie odborných článkov, nákup spätných odkazov a iné. Budovanie spätných odkazov je dôležitou súčasťou optimalizácie pre vyhľadávače (SEO).

Ak máte záujem o budovanie spätných odkazov, využite naše služby Off-site SEO.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna