Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Bannerová slepota

Bannerová slepota alebo tiež “Banner Blindness” je stav, kedy užívatelia podvedome ignorujú (nevidia) obsah reklamných plôch (bannerov) na webových stránkach.

Pojem bannerová slepota je známy od roku 1998. Odborníkom sa pomocou experimentov (napríklad sledovaním pohybu očí po obrazovke) podarilo dokázať, že návštevníci obsah bannerov nevnímajú.

Jednou z príčin bannerovej slepoty je presýtenie webových stránok bannermi s nízkou grafickou a informačnou hodnotou. Práve z tohoto dôvodu vznikajú nové, netradičné formy a formáty internetovej reklamy, na ktoré si zatiaľ užívatelia nevytvorili “podvedomý filter”. Tieto sa často označujú slovom ako rich-media.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna