Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Bezbariérovosť web stránok

Bezbariérovosť alebo tiež prístupnosť webových stránok (anglicky accessibility) je súbor medzinárodných usmernení o dostupnosti webového obsahu, ktoré by mali byť prístupné a zrozumitelné bez rozdielu pre všektých.

Usmernenia o bezbariérovosti stránok vydalo konzorcium W3C. Hlavným cieľom bezbariérového webu je umožniť používať stránky aj užívateľom s určitým handycapom (zdravotným, technickým, znalostným alebo tiež schopnostným). Zároveň po tvorcoch stránok požaduje, aby stránky boli ovládateľné bez ohľadu na použitý nástroj (počítačová myš, klávesnica a podobne).


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna