Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Checkbox

Checkbox je grafický element užívateľského prostredia (webstránky), ktorý slúži na označenie výberu. Checkbox má dva stavy - označený a neoznačený.

Checkbox je jedným z mnohých tagov používaných v HTML dokumentoch. Na rozdiel od radio button-u môže byť v jednom formulárovom bloku označných aj viac checkboxov súčasne.

Názornú ukážku checkboxu nájdete na našej kontaktnej stránke - úplne dole pri položke súhlasím s odoberaním Krea Newsletteru.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna