Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Copywriting

Copywriting je písanie textového obsahu, článkov a reklamných textov, ktorých primárnou úlohou je predávať.

Cieľom týchto textov je presvedčiť konzumenta pre daný produkt a značku. Kvalitný copy text by však mal myslieť aj na optimalizáciu pre vyhľadávače, čiže by mal obsahovať vhodne zvolené kľúčové slová.

Copytexty by mali byť tvorené v špecializovanej forme vhodnej pre daný segment (napr. texty pre webstránku). Každý z týchto segmentov má isté špecifiká, ktoré musí copywriter poznať a používať. Túto špecializovanú formu textov určených pre internet nazývame web copywriting. O správnej tvorbe textov s ohľadom na SEO sa viac dočítate v článku Optimalizácia obsahu stránok (SEO Copywriting).


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna