Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

CPA (Cost Per Action)

Cost Per Action (CPA) označovaná tiež výrazom Pay Per Action (PPA) je forma cenotvorby reklamnej kampane, pri ktorej je cena priamo závislá od dokončenej marketingovej aktivity.

Pri tejto forme platby za marketingovú aktivitu, respektíve reklamnú kampaň, platí inzerent agentúre alebo jednotlivcovi, ktorý kampaň pre inzerenta realizuje, až po vykonaní dohodnutej akcie, ktorou môže byť napríklad kúpa alebo objednávka poroduktu v internetovom obchode, vyplnenie špecifického formulára, telefonický hovor na určené číslo a podobne.

Ak máte záujem o realizáciu reklamných kampaní na internete, môžete využiť naše reklamné služby, prípadne  si objednať konzultácie alebo školenie reklamných kampaní.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna