Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

CSS

CSS je skratka pochádzajúca z anglického výrazu “Cascading Style Sheets” a znamená kaskádovité štýlovacie súbory.

Zjednodušene povedané, CSS je jazyk, ktorý slúži na úpravu vzľadu webových stránok. Je to definovaný zápis vzľadu a vlastností jednotlivých prvkov HTML stránky. Inak povedané, HTML tvorí obsah stránky a CSS určuje jej vzhľad.

Možnosti CSS siahajú od jednoduchého nasatvenia atribútov písma a jeho formátovania, cez definíciu grafických odrážok, zvýraznenie po prejdení kurzorom, až po nastavenie farby pozadia akéhokoľvek grafické elementu na stránke.

Všetky tieto atribúty su definované v súbore s koncovkou .css, ktorý presne popisuje ich vlastnosti. Jednoduchou zmenou atribútov v CSS súbore sa zmení vzhľad všetkých elementov, ktoré majú tento CSS štýl priradený.

Tvorbou HTML/CSS šablón sa zaoberáme aj my. Ak máte o túto službu záujem, kontaktujte nás.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna