Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Design (dizajn)

Design je proces v ktorom designér hľadá optimálne riešenie medzi skĺbením funkčnosti a vzhľadu predmetu jeho tvorby ako hlavnými atribútmi, ktoré v podstatnej miere ovplyvnia mieru použiteľnosti produktu.

Často je označovaný ako úžitkové umenie Úlohou designéra je teda tvorba funkčných vecí, na ktoré je radosť pozrieť.

Design webstránok tvorí webdesigner, ako špecialista je zodpovedný za usporiadanie funkčných a obsahovývh prvkov (teda použiteľnosti) ich grafické prevedenie.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna