Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Web developer

Web developer (alebo skrátene developer) je výraz označujúci osobu (alebo osoby) zodpovednú za tvorbu webovej stránky, prípadne niektorých jej častí (užívateľské prostredie, grafický návrh, príprava HTML šablón, programovanie funkcionalít).

Web developer je teda jednoducho profesia, ktorá sa zaoberá tvorbou stránok a aplikácií používaných na platforme internetových prehliadačov a prístupných prostredníctvom Internetu.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna