Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

E-Mail (elektronická pošta)

E-mail je internetová služba umožňujúca výmenu správ medzi užívateľmi formou elektronickej pošty (e-mailov). Užívatelia, ktorí chcú e-mail používať, musia mať zriadené elektronické poštové schránky s platnou adresou (e-mailovou adresou).

Medzi hlavné výhody e-mailu patrí jeho rýchlosť a spoľahlivosť. V prípade problému s doručením e-mailu príde odosielateľovi upozornenie o nedoručení. K e-mailu je tiež možné pripojiť okrem samotnej textovej správy aj akékoľvek súbory formou prílohy.

Pre osobné účely je možné používať free e-mailové služby - napríklad Gmail, Pobox.sk alebo Post.sk. Pre firemné účely však odporúčame zveriť správu e-mailov do rúk profesionálnemu poskytovateľovi web hostingu.

Ak máte záujem o firemnú e-mailovú schránku, môžete využiť aj naše web hostingové služby.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna