Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

e-zine

E-zine, označovaný tiež ako “ezin” alebo “ezine”, je súčasťou nástrojov e-mail marketingu. E-zine je obdobou papierového vydania periodika, obvykle však obsahuje iba krátke úryvky z najzaujímavejších článkov, s cieľom upútať pozornosť na obsah celého periodika.

E-zine, rovnako ako newsletter, je marketingový nástroj, ktorý umožňuje efektívny prenos informácií (informatívnych, praktických, či reklamných e-mailov).


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna