Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Expression Engine

Expression Engine je populárny redakčný systém (CMS) vyvinutý americkou spoločnosťou EllisLab, Inc.

Expression Engine je redakčný systém vyznačujúci sa vysokou modulárnosťou, výborným šablónovacím prostredím a skriptovacím jazykom, ktoré umožňujú efektívne nasadzovanie systému.

Aj napriek tomu, že Expression Engine je komerčne dostupný systém (u komerčných projektov je potrebné zakúpiť licenciu), jeho kód je majiteľom voľne prístupný. Navyše, systém je výborne zdokumentovaný a podporený silnou a aktívnou komunitou podieľajúcou sa na vývoji stoviek modulov a rozšírení.

Expression Engine má základné technické nároky (Apache, PHP, MySQL), vďaka čomu je ho možné hostovať aj na zdieľanom web hostingu - napríklad aj u nás a našich hostingových partnerov.

Ak máte záujem o nasadenie redakčného systému, pozrite si aj naše služby, časť redakčné systémy.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna