Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Extranet

Extranet je webová aplikácia ktorá slúži na zdielanie dôverných informácií s vonkajšími užívateľmi.

Oproti bežným webovým stránkam sú informácie prístupné až po prihlásení (autorizácii). Úroveň prístupu je nastaviteľná v rôznych úrovniach.

Každému užívateľovi je možné prideliť prístupové udaje iba do vyhradenej časti extranetu.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna