Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

HTML/XHTML

Hypertextový značkový jazyk (z anglického HyperText Markup Language; HTML) je značkový jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači. HTML je určený na poskytovanie a formátovanie sémantiky obsahu.

Jazyk HTML umožňuje vytvárať dokumenty obsahujúce text, hypertextové odkazy (linky), multimediálny a iný obsah, formuláre, skripty a iné informácie prehliadateľné v internetovom prehliadači. Jazyk HTML je textový a umožňuje čítanie a upravovanie priamo v textovom editore.

Štandard HTML vytvorilo novozaložené W3C v marci 1995, pričom posledná platná verzia má číslo 4.01. V súčasnosti sa však pracuje na novej verzii HTML5, ktorá umožní ďalší významný pokrok v možnostiach tvorby stránok a predovšetkým online aplikácií na platforme internetových prehliadačov.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna