Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

HTTP

HTTP (anglická skratka pre Hypertext Transfer Protocol) je protokol pre prenos HTML dokumentov medzi servermi a klientmi pripojenými na Internet.

Protokol pôsobí ako primárna metóda prepravy informácií na Internete. Pôvodný účel bol poskytovať prostriedky pre publikáciu a získavanie HTML stránok. Lokáciu dokumentov na webserveri určuje Uniform Resource Locator (URL). Táto adresa má syntax vyvinutú pre vytváranie odkazov na webstránky.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna