Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Konverzný pomer (Conversion rate)

Konverzný pomer je číslo ktoré vyjadruje koľko návštevníkov webstránky vykonalo požadovaný ukon (kúpa tovaru, odoslanie formulára...) voči celkovému počtu návštev webstránky.

Tento výpočet môže mať mierne metodické odlišnosti. Základny vzorec na výpočet konverzného pomeru: počet konverzii / počet návštevníkov x 100 = konverzný pomer v %.

Konverzný pomer sa ako štatistický ukazovateľ používa predovšetkým pre určenie obchodnej účinnosti stránok a pre účely určenia efektivity online marketingu a reklamy na internete.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna