Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Landing page

Landing page alebo cieľová stránka je samostatne pripravená webstránka prezentujúca nejaký produkt, službu alebo akciovu ponuku na ktorú smerujú všetky linky internetovej reklamnej kampane.

Landing page býva väčšinou vytvorená jednoúčelovo a môže byť súčasťou vašich webstránok. Slúži na upútanie návštevníka a vyvolanie požadovanej reakcie - vyplnenie registračného formulára alebo objednávky.

Obdobou landing page je microsite, ktorá má ale obvykle vlastnú doménu.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna