Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Layout stránky

Layout stránky je plošné rozvrhnutie obsahu stránky. Definuje rozmery, plochy a pozície dokumentu ako napríklad hlavičky, päty, navigácie a všetkých ostatných častí stránky.

Layout musí rešpetkovať určité špecifiká, ktoré sa týkajú oblasti pôsobenia práve navrhovaných webstránok. Je dôležité aby bol layout pripravený s maximom podrobností ešte pred spracovaním grafického designu.

Pre účely jeho základného rozvrhnutia sa zvyčajne používa wireframe webu.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna