Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Logotyp

Logotyp alebo logo je jedným zo základných identifikačných prvkov firmy, produktu alebo inej príležitosti (napr. olympiády, mesta...).

Väčšinou sa jedná o jednoduchý grafický útvar doplnený textom. Niekedy môže tvoriť celok. Dobré logo je zapamätateľné, čitateľné a reprodukovateľné.

Logo a budovanie značky je veľmi dôležitou podstatnou súčasťou brandingu a online marketingu.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna