Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Maintenance

Maintenance z pohľadu prevádzkovateľa webstránok znamená poskytovanie rôznorodej technickej a znalostnej podpory klientovi.

Môže mať formu telefonického alebo online helpdesku, ktorý može byť súčasťou poskytovaných služieb (napr. hostingu). Zároveň môže predstavovať formu popredajného servisu, v rámci ktorého dodávateľ poskytuje podporu klientovi pri ďalšom zlepšovaní, rozvoji a rozširovaní existujúcich stránok či aplikácií.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna