Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Miera prekliku (CTR)

Termím používaný v internetovom marketingu. Vyjadruje pomer medzi počtom zobrazení reklamnej plochy (banneru) alebo reklamného textu (Google Adwords, Etarget...) a skutočným počtom kliknutí na reklamu.

Mieru prekliku (CTR, z anglického Click Through Rate) je možné vypočítať ako počet kliknutí na reklamu / počet celkových zobrazení krát 100 (výsledok je v percentách). Na mieru prekliku výrazne vplýva mnoho špecifických faktorov ktorými sa internetový marketing podrobne zaoberá.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna