Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Mikroblog

Mikroblog je v zjednodušená forma blogu, ktorá má podstatne zjednodušené alebo obmedzené funkcionality.

Významným znakom mikroblogu je obmedzená dĺžka jednotlivých príspevkov, zväčša 140 znakov. Populárnym predstaviteľom mikroblogovacej služby je služba Twiter, ktorý si získava neustále väčšiu popularitu aj v našich končinách.

Kreácky "mikroblog" na Twitteri nájdete na twitter.com/kreask.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna