Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Newsletter

Newsletter je hlavným a najefektívnejším nástrojom email marketingu (emailingu). Predstavuje e-mailovú správu zasielanú odberateľom vo forme pravidelných zasielaní noviniek do ich poštových schránok.

Slúži na hromadné rozosielanie reklamných e-mailov subjektom ktoré vyjadrili súhlas alebo inak prejavili záujem o daný typ informácie. Obsahom newsletteru môžu byť pravidelné cenové akcie, nové produkty, mimoriadne príležitosti, technické alebo iné novinky.

Newlsetter je reklamný nástroj používaný v v rámci e-mail marketingu.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna