Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Použitelnost (Usability)

Použiteľnost webstránok je súbor vlastností informačnej architektúry a dizajnu webstránky, ktoré požadujú od tvorcov dodržanie zásad pre jednoduché a pohodlné používanie stránok ich návštevníkmi.

Stránky s dobrou použiteľnosťou sú prehľadné, dobre sa orientuje v ich štruktúre a majú kvalitný obsah. Použiteľnosť je maximálne dôležitá v eshopoch, katalógoch a vo všetkých webstránkach s členitejšou štruktúrou obsahu a širokou funkcionalitou.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna