Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

PPC (Pay-Per-Click)

PPC (z anglického Pay-Per-Click - platba za kliknutie) je forma platby za internetovú reklamu a znamená platbu za kliknutie na publikovaný inzerát.

Platba za kliknutie je pojem z oblasti internetového marketingu. Pri tomto modeli inzercie inzerent (inzerujúci vo vyhľadávači) platí iba za kliknutie na jeho reklamný inzerát a nie za počet jeho zobrazení (PPV).

Štatistický údaj potrebný pre vyhodnotenie priemerných nákladov takejto formy kampane sa označuje pojmom CPC (z anglického Cost Per Click, a teda cena za jedno kliknutie).


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna