Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

PPC reklama (Pay Per Click reklama)

PPC reklama je účinný marketingový nástroj, ktorý zobrazuje reklamné odkazy priamo vo výsledkoch vyhladávania vo vyhľadávačoch (napr. Google Adwords) prípadne na stránkach súvisiacich s kontextom inzerátu.

Užívateľom je týmto spôsobom zobrazený cielený reklamný obsah ktrorý súvisí s vyhľadávaním. Práve z tohoto dôvodu je PPC reklama najefektívnejšou formou reklamy na internete. Môže byť prevádzkovaná vo forme textových inzerátov, textových inzerátov doplnených obrázkom alebo vo forme grafických bannerov.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna