Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti deklaruje splnenie podmienok a pravidiel prístupnosti, špecifikuje metodiku a splnenie týchto štandardov.

Medzi významné dokumenty definujúce štandardy prístupnosti patrí “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0” vydané konzorciom W3C.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna