Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Prístupnost’ (Accessibility)

Prístupnosť stránok (anglicky Accessibility) predstavuje súbor požiadaviek, ktoré musia tvorcovia webových stránok dodržať, aby boli stránky prístupné aj pre užívateľov s postihnutím (predovšetkým zrakovým) a bez ohľadu na použité zobrazovacie zariadenie.

Prístupnosť je súbor faktorov ktoré ovplyvňujú odovzdanie informácií obsiahnutých na webovej stránke užívateľom ktorí majú z rôznych dôvodov určité obmedzenia. Informačná hodnota nesmie byť napr. znížená bez zobrazených obrázkov, bez zapnutého flashu alebo javascriptu, v rôznych prehliadačoch, pri rôznych rozlíšeniach a kvalite farieb. Stránky by sa tak mali dať ovládať napríklad aj bez pomoci počítačovej myši.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna