Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

QWERTY

QWERTY je typ štandardného usporiadania znakov na klávesnici.

Na slovenských klávesniciach sa naopak častejšie používa usporiadanie QWERTZ, pri ktorom sú znaky Y a Z vymenené.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna