Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

QWERTZ

QWERTZ je typ usporiadania znakov na slovenskej klávesnici, pri ktorom sú vymenené pozície znakov Y a Z.

Pri QWERTZ klávesnici sa znak Z nachádza v ľavej hornej časti a správne by sa mal stláčať ukazovákom ľavej ruky. Znak Y sa nachádza v ľavej dolnej časti klávesnice a podľa správneho prstokladu by sa na jeho stlačenie mal používať malíček ľavej ruky.

Anglické klávesnice používajú štandardne usporiadanie označované ako QWERTY.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna