Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Radio button

Radio button je grafický element užívateľského prostredia (webstránky) ktorý slúži na označenie výberu. Má dva stavy - označený a neoznačený.

Checkbox je jedným z mnohých tagov používaných v HTML dokumentoch. Na rozdiel od checkboxu umožňuje vyber iba jednej aktívnej položky vo formulári, respektíve umožňuje užívateľovi vybrať si iba jednu z dvoch alebo viacerých možností.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna