Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Redesign (redizajn)

Redesign je proces ktorého cieľom je dosiahnuť zlepšenie aktuálneho designu a pri tom zachovať určitú vizuálnu kontinuitu s pôvodným.

Pojem redesign sa používa v súvislosti s aktualizáciou, zlepšením alebo vytvorením nového vizuálu, štruktúry prípadne funkcionality už funkčných a spustených stránok. Realizuje sa zvyčajne po určitom období od ich prvého spustenia za účelom prispôsobenia sa aktuálnym spoločenským, technickým a technologickým trendom a podmienkam.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna