Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Registrácia domény

Registrácia domény je proces v ktorom je budúcemu držiteľovi domény pridelená požadovaná (keď je doteraz neobsadená) doména najvyššej úrovne (napr. http://www.priklad.sk).

Tento proces je spoplatnený a obsahuje tiež zmluvný vzťah medzi držiteľom domény a registrátorom. Držiteľ si môže doménu objednať na obdobie minimálne jedného roka a viac.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna