Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Registrátor domény

Registrátor domény je subjekt, ktorý je držiteľom platnej registrátorskej zmluvy, oprávňujúcej registrátora registrovať domény pre držiteľov domén.

Ak potrebujete zaregistrovať doménu, nemusíte sa vybavovaním registrátorskej zmluvy zaťažovať - dokážeme totiž pre vás zaregistovať domény takmer ľubovolného typu (.com, .net, .sk, .cz, .eu, .at, .co.uk, .tv atď.).


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna