Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

RSS

RSS je technológia, ktorá umožnuje sledovať zmeny na obľúbených stránkach a blogoch aj bez toho, aby ste tieto navštívili.

Prostredníctvom RSS môžete prijímať najnovšie správy, sledovať správy o počasí, sťahovať nové príspevky z blogu, monitorovať nové pracovné ponuky, kurzy atď.

Na nové príspevky vás upozorní RSS čítačka, ktorá slúži na príjem RSS feedu (po slovensky RSS kanálu). Správanie RSS čítačky je veľmi podobné emailovému klientovi - nové správy v RSS čítačke sú označené ako neprečítané. V závislosti od typu čítačky môžete správy označovať ako prečítané, prípadne tieto mazať alebo presúvať do archívu.

Medzi populárne RSS čítačky patrí NetNewsWire (pre MAC / iPhone) alebo FeedDemon (Windows). Z webových RSS čítačiek je najznámejšia Google Reader.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna