Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Sémantika

Sémantika v kontexte webových technológií je vlastne súbor “gramatických” a štylistických pravidiel o tom ako vytvoriť správny (validný) HTML kód webstránky.

Predstavuje vhodné použitie formátovacích značiek a správnej štruktúry obsahu HTML dokumentov tak, aby správne a vhodne obsahovali nadpisy, podnadpisy, zvýraznenie tučným textom alebo kurzívou, odrážky, citácie a podobne.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna