Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

SEO (Optimalizácia pre vyhľadávače)

Optimalizácia stránok pre vyhľadávače (alebo SEO, z anglického Search Engine Optimisation) je súbor činností smerujúcich k získaniu čo najlepších pozícií vo výsledkoch vyhľadávania pri vybraných kľúčových slovách.

SEO zahŕňa činnosti ako úprava a optimalizácia obsahu, výber a použitie dôležitých kľúčových slov, úravu technických a sémantických parametrov stránok a budovanie kvalitných externých odkazov, ktorých cieľom je maximálne zviditeľnenie pre vyhľadávače a získanie čo najlepšej pozície vo výsledkoch vyhľadávania. To v praxi môže znamenať zvýšenie návštevnosti optimalizovaných webstránok a predstihnutie konkurencie.

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je súčasťou širšieho okruhu služieb ponúkaných v rámci internetového marketingu.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna